LEADERSHIP COACHING & MEDIATION

 Richting geven aan een organisatie werpt vragen op rondom de leiderschapsvisie. Wij helpen organisaties om zich voor te bereiden op veranderingen in het kader van digitale transformatie, op een manier die recht doet aan hun organisatie. We stellen vragen als: wat komt er op jullie af en hoe beïnvloedt dat de strategie, de HR strategie en […]

BESTUURSADVIES & GOVERNANCE

Hedendaagse governance bestaat uit waardengericht toezicht; van ‘command en control’ naar ‘bezieling en bewaking’. Twee pijlers zijn langetermijnwaardecreatie en cultuur en gedrag. Bestuurders dienen in een gedigitaliseerde wereld menselijke waarden centraal te stellen om succesvol te zijn. Dat vraagt om andere kwaliteiten, zoals begrijpen hoe technologie en mensen elkaar versterken en toegevoegde waarde creëren. Maar bovenal om medewerkers […]

ORGANISATIEONTWIKKELING

Ons organisatieontwikkelingsmodel helpt organisaties om zich opnieuw te definiëren en zo waardecreatie mogelijk te maken, in plaats van leidinggevenden en medewerkers te vragen om op nieuwe manieren te werken binnen de grenzen van het oude businessmodel. Daarbij geeft focus op leiderschap, het zijn van een rolmodel en het ontwikkelen van een leercultuur organisaties het benodigde […]

HR STRATEGIE & ADVIES

Wij helpen klanten om zich voor te bereiden op HR veranderingen in het kader van de toekomst van werk, op een manier die recht doet aan hun organisatie. We stellen vragen als: wat komt er op jullie af en hoe beïnvloedt dat de strategie, de HR strategie en organisatiecultuur van jullie bedrijf? HR strategie en -advies […]

Newsletter