GERRIEN ANBEEK
AUTEUR | COMMISSARIS | ADVISEUR

- Gerrien Anbeek -

Organisaties begeleiden bij het realiseren van digitale transformatieambities

Organisaties begeleiden bij het realiseren van digitale transformatieambities, dat is waar Gerrien Anbeek voor staat. Hoe zorg je voor stabiliteit in woelige tijden? Door transformatie te realiseren naar een toekomstbestendige organisatie met behulp van diepgaand inzicht, langetermijnfocus en cocreatie. Met als resultaat een organisatie die een verandering heeft doorlopen waarbij het de klant en medewerker 100% centraal stelt in de gehele customer en employee journey, verbonden is met een waardevol netwerk en digitaal als norm beschouwt.

- herstructurering -

Organisaties mooier maken

Wij leveren een aandeel aan de uitdagingen waar onze klanten de komende jaren voor staan, zoals de overgang naar een andere klanteninteractie, buisinessmodel of andere manieren van organiseren waarbij digitale technologieën een grote rol spelen. Een fundamentele verandering in high performance cultuur, agile structuur en HR strategie is daarvoor nodig. Wij richten ons daarbij op integrale groeithema’s zoals mobiliteit, lange termijn waardecreatie en slagvaardigheid. Daarvoor worden interim- en verandermanagement met een regionale of global scope ingezet.

- groei -

Mensen verder brengen

Dit gaat over onze bijdrage om het potentieel van mensen zichtbaar te maken, in te zetten en organisaties duurzamer in te richten vanuit value chain perspectief. De organisatie stelt daarbij de klant en medewerker 100% centraal gedurende de gehele customer- en employee journey en is verbonden met een waardevol netwerk. Wij stellen onze kennis, expertise en ervaring beschikbaar met een systematische aanpak, waarbij de driehoek HR Strategie, Operations en Business Partnership leidt tot een agile en innovatieve organisatie.

- Over Gerrien -

"Corporates herstructeren is inspirerend"

Gerrien is afgestudeerd in Algemene Sociale Wetenschappen, richting Vraagstukken van Management en Beleid, en Human Resources Management aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft in 2010 de opleiding tot legal mediator en ADR specialist gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Gerrien is gecertificeerd coach en toezichthouder.

Naast haar functie als adviseur op het gebied van leiderschap in digitale transformatie en HR, is Gerrien commissaris en auteur. Zij schetst op betrokken wijze wat de impact van digitale transformatie is op de arbeidsmarkt en toekomst van werk. Door haar bijna 25-jarige ervaring met internationale complexe verandertrajecten geeft deze authentieke voormalig USA en UK-expat een uniek kijkje in huidige trends in organisaties en de samenleving. In haar lezingen spreekt Gerrien over thema’s als leiderschap, organisatiecultuur, digitale transformatie, arbeidsmarkt en de toekomst van werk, en remuneratie van de top en equal pay

- Expertises -

Gerriens Expertises

Binden & Boeien

Meer dan andere investeringen is de investering in mensen en een high performance cultuur hoog renderend.

Organiseren & Presteren

Soms moet het hele management een stap maken, van teamleider tot de top. Goed inzicht krijgen in de gevolgen van digitale veranderingen is belangrijk. De meeste organisaties kunnen dat niet alleen.

Motiveren & Inspireren

De rol van leiderschap is te belangrijk om de ontwikkeling ervan aan het toeval over te laten.

Divers & Deskundig

Waardengericht toezicht houden met eigentijdse vormen van toezicht als 'hoeder' van de kernwaarden. Een professioneel en divers samenspel in board dynamics en governance.

HR Strategie & Advies

HR-strategie met impact laten aansluiten bij de toekomst van werk, agility en het strategisch perspectief van de organisatie.

Organisatie ontwikkeling

Digitale transformatie 2.0 werkt naast digitale skills aan transformatie en duurzame inzetbaarheid. Kapitaliseren op sterktes in plaats van investeren in moeilijk ontwikkelbare zwaktes.

Leadership Coaching & Mediation

Versterken van leiderschap en bouwen aan high performance teams geeft richting en rust in een veranderende omgeving. De veranderkracht en impact van de organisatie wordt versterkt.

Bestuursadvies & Governance

Van 'command en control' naar 'bezieling en bewaking'. Visieontwikkeling op het creëren van langetermijnwaarde voor klanten, aandeelhouders, medewerkers en andere stakeholders vormt de basis.

Zin in een virtuele kop koffie of digitaal gesprek?

auteur

Vernieuwende auteur

Gerrien Anbeek publiceert artikelen in het Nederlands en Engels over leiderschap en digitale transformatie, remuneratie, arbeidsmarkt en de toekomst van werk in vakmedia en landelijke dagbladen als het FD. Onlangs verscheen haar boek: Een Tesla inparkeren kan iedereen – Leiderschap in Digitale Transformatie. Dit gaat over hoe je op een digitale manier toekomstbestendig bent en hoe jij je hierin gedraagt als leider.

Play Video

HET BOEK

Het Boek: "Een Tesla inparkeren kan iedereen"

Dit gaat over onze bijdrage om het potentieel van mensen zichtbaar te maken, in te zetten en organisaties duurzamer in te richten vanuit value chain perspectief. De organisatie stelt daarbij de klant en medewerker 100% centraal gedurende de gehele customer- en employee journey en is verbonden met een waardevol netwerk. Wij stellen onze kennis, expertise en ervaring beschikbaar met een systematische aanpak, waarbij de driehoek HR Strategie, Operations en Business Partnership leidt tot een agile en innovatieve organisatie.

Nieuws

Zin in een virtuele kop koffie of digitaal gesprek?