HR STRATEGIE & ADVIES

Wij helpen klanten om zich voor te bereiden op HR veranderingen in het kader van de toekomst van werk, op een manier die recht doet aan hun organisatie. We stellen vragen als: wat komt er op jullie af en hoe beïnvloedt dat de strategie, de HR strategie en organisatiecultuur van jullie bedrijf? HR strategie en -advies is geen doel op zich. Het dient zó te worden ingezet dat het een bijdrage levert aan de groeistrategie en doelstellingen van de organisatie en bekrachtiging van de high performance cultuur. Digitale transformatie vraagt om andere mensen met andere vaardigheden. Strategische inzet van potentieel en diversiteit, in combinatie met versterking van leiderschap vervult een sleutelrol in het langetermijnsucces van de organisatie. Organisatiecultuur, verouderde technologie en talentbehoud vormen de grootste uitdagingen bij digitale transformaties. Een effectieve HR-functie zorgt voor optimale talent acquisition, heldere digitale processen, up-to-date performance management en inzichtelijke data-analyse. Strategische personeelsplanning (SWP), HR analytics en partneren met de business zijn cruciale instrumenten om de transformatie te realiseren. Met rendement voor de werknemer én voor de organisatie in de vorm van versterking van nieuwe competenties en aangepaste organisatiecultuur.

Als de waarden van de organisatie en de beoogde verandering samenvallen met de eigen motivatie van medewerkers, is er de meeste kans op blijvend resultaat. HR kan dat nog verder vergemakkelijken door verandertrajecten te begeleiden en ontwikkelprogramma’s aan te bieden. Immers, mensen willen best veranderen, maar ze willen liever niet veranderd wórden. Competenties en persoonlijke vaardigheden worden belangrijker; in het digitale tijdperk zijn juist menselijke kwaliteiten zoals nieuwsgierigheid, empathie, aanpassingsvermogen en emotionele veerkracht nodig. Zo kunnen werknemers waarde blijven toevoegen aan het (digitale) transformatieproces. 

Wij kiezen voor benaderingen waarin mensen zelf vorm en richting geven aan hun verandering en ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de toekomst van werk, zodat ze mede-eigenaar van hun verandering blijven. Daarmee helpen wij flexibiliteit in te bouwen in de workforceplanning om te zorgen voor langdurig succes. Ook ondersteunen wij met processen om talent acquisition, retentie en engagement vorm te geven en vast te leggen. Wij zijn daarbij empowerend en positief met de focus op expertise, projectvaardigheden en kwaliteiten in plaats van onvolkomenheden en zijn kritisch zonder te veroordelen. Onderwerpen als leiderschap en succession planning, talentontwikkeling, growth mindset, performance management, fact-based werken, service levels en HR outsourcing, people analytics en beloning zijn regelmatig terugkerende thema’s in opdrachten voor klanten. 

Get started and experience what we can do for you

Newsletter