LEADERSHIP COACHING & MEDIATION

 Richting geven aan een organisatie werpt vragen op rondom de leiderschapsvisie. Wij helpen organisaties om zich voor te bereiden op veranderingen in het kader van digitale transformatie, op een manier die recht doet aan hun organisatie. We stellen vragen als: wat komt er op jullie af en hoe beïnvloedt dat de strategie, de HR strategie en organisatiecultuur van jullie bedrijf? Leiderschap is niet een doel op zich: het is ook een instrument om transformaties te begeleiden en te versnellen. De pandemie heeft het tempo van digitale veranderingen verhoogt, maar toch zijn veel van onze klanten bezorgd dat ze achterop raken bij het maken van belangrijke keuzes die tot digitale transformatie leiden. De toekomst is aan de leider die agile processen en digitalisering begrijpt, stimuleert en verder brengt. Succesvolle leiders begrijpen hoe ze daarbij verschillende teams kunnen laten samenwerken, zodat de organisatie meer wordt dan de som der delen.

Zodra de richting van de organisatie is bepaald kan er verder worden versterkt met leiderschapsontwikkeling, waarbij het gaat om ontwikkelen van mensen én om sturen op resultaten. Een leven lang leren met gefaseerde loopbanen en agile werk- en ontwikkeltrajecten, vormen in combinatie met een leercultuur succesfactoren voor een transformatie. De kans op aansluiting van medewerkers wordt verbeterd door hen te helpen om hun wendbaarheid en aanpassingsvermogen te vergroten, zodat zij duurzamer ingezet kunnen worden. 

Een leider die een nieuwe stap gaat zetten in zijn carrière, of een leider die de organisatie door nieuwe uitdagingen gaat loodsen; wij adviseren en coachen hen bij het doorvoeren van organisatieverandering of reorganisatie en fusie. Wij versterken leiderschap om medewerkers en teams zo optimaal mogelijk te verbinden. Zij krijgen meer inzicht in hun kwaliteiten en ambities en ontdekken hun eigen, unieke manier om inspirerend en met impact leiding te geven met behulp van training-on-the-job, oplossingsgerichte coaching en leiderschapsontwikkeling.  

Soms dienen eerst conflicten en meningsverschillen te worden aangepakt. Een conflict op zich is niet het probleem, problemen ontstaan pas als deze niet worden opgelost. Wij bieden legal mediation en Appropiate Dispute Resolution (ADR) aan, een effectieve conflictoplossing op maat. Dat is een proces waarin partijen in conflict zich door een onafhankelijke mediator laten ondersteunen bij het oplossen van hun conflict. Zo worden betere oplossingen voor problemen gevonden en conflicten in de toekomst vermeden.  

Get started and experience what we can do for you

Newsletter