PRIVACY / AVG STATEMENT


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Uitgeverij EQuus kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van
de diensten van Uitgeverij EQuus, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van
een contactformulier op de website aan Uitgeverij EQuus verstrekt. Uitgeverij EQuus kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres 


WAAROM UITGEVERIJ EQUUS GEGEVENS NODIG HEEFT
Uitgeverij EQuus verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen
als je daar om verzoekt. Daarnaast kan Uitgeverij EQuus jouw persoonsgegevens gebruiken
in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht,
doorgaans bestaande uit: Management consulting, advisering, onderzoek en overige
specialistische zakelijke dienstverlening.


HOE LANG BEWAART UITGEVERIJ EQUUS GEGEVENS
Uitgeverij EQuus bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.
Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met
jou tot stand komt. 


DELEN MET ANDEREN
Uitgeverij EQuus verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor
de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Uitgeverij EQuus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die je
browser meestuurt. Deze gegevens worden mogelijk gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. Uitgeverij EQuus gebruikt deze informatie om de werking van de
website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en nooit
aan derden verstrekt. 


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@uitgeverijEQuus.com.
Uitgeverij EQuus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Uitgeverij EQuus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Uitgeverij EQuus
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Uitgeverij EQuus op via
info@uitgeverijEQuus.com. wwww.gerrienanbeek.com is een website van Uitgeverij EQuus.


Postbus 51166
1007 ED AMSTERDAM

Bezoekadres (op afspraak): 
Van Eeghenlaan 27 
1071 EN AMSTERDAM

Mail: info@uitgeverijEQuus.nl

Newsletter