DIENSTEN

- CONCURRENTIEVOORSPRONG DIGITALE TRANSFORMATIE -

Focus op waardecreatie en leiderschap

Waardecreatie gaat over commercial excellence, resources en innovatie, maar mensen en agile organisaties maken het verschil. Het gerenommeerde GA ERVOOR! Business & Board Services begeleidt organisatieontwikkelings- en leiderschapstrajecten, digitale transformatie en cultuurverandering bij organisaties. Innovatief, doelgericht en met hart voor HR en change, werkt zij daarbij samen met partners uit het Big4 netwerk van de DGA.
 
Wij helpen organisaties om zich voor te bereiden op veranderingen in het kader van (digitale) transformatie, op een manier die recht doet aan hun ambities. Hen ondersteunen met het formuleren van een visie, het implementeren van de strategie en daarbij het verschil maken met een transformatie van mens én organisatie is onze kracht. We stellen vragen als: wat komt er op jullie af en hoe beïnvloedt dat de missie, commerciële ambitie, (HR) strategie, de organisatiecultuur en -structuur van jullie bedrijf? Welke keuzes staan centraal bij waardecreatie? Digitalisering is iets anders dan digitale transformatie. Het eerste gaat vooral over het verbeteren van huidige technologieën en processen, terwijl het tweede gaat over het opbouwen van een concurrentievoorsprong op de langere termijn. Een executive board of directie moet zich na een crisis niet alleen opnieuw voorstellen hoe hun bedrijf zich het beste kan aanpassen, maar ook wat zij moeten doen om waarde te creëren voor hun klanten en stakeholders. Focus op leiderschap is daarbij instrumenteel en een passende HR-strategie werkt onderscheidend.
 
Onze organisatieontwikkelingsaanpak helpt klanten om zich opnieuw te definiëren en zo waardecreatie mogelijk te maken, in plaats van leidinggevenden en medewerkers te vragen om op nieuwe manieren te werken binnen de grenzen van het oude businessmodel. Daarbij geeft focus op leiderschap, de leider als rolmodel en het ontwikkelen van een leercultuur organisaties het benodigde concurrentievoordeel. Klanten kiezen voor ons omdat wij hen met een maatwerkaanpak helpen om hun positie opnieuw voor te stellen en toe te passen, in plaats van zich te concentreren op het digitaliseren van wat zij al doen.

ONZE MISSIE & VISIE

Samen met onze klant de waarde, flexibiliteit en effectiviteit van hun organisatie verhogen op basis van merites en door innovatieve transformatie en high-performance leiderschaps- en teamontwikkeling.

In co-creatie met onze opdrachtgever een onderscheidende visie op de toekomst realiseren door potentieel en groei zichtbaar te maken in de organisatie en daar op deskundige wijze invulling aan te geven met een unieke HR-strategie en leiderschaps- en organisatieontwikkelingsaanpak.

- Duurzame digitale transformatie -

Wendbare en lerende organisaties

Organisaties begeleiden bij het realiseren van hun ambities, dat is waar GA ERVOOR voor staat. Hoe zorg je voor stabiliteit in woelige tijden? AI en digitale veranderingen versnellen, maar toch zijn veel van onze klanten bezorgd dat ze achterop raken bij het maken van belangrijke keuzes die tot een succesvolle digitale transformatie leiden. De toekomst is aan wendbare, lerende en kostenefficiënte organisaties. De corporate governance focus is daarbij verschoven van winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde op de korte termijn, naar waardecreatie voor meerdere stakeholders op de lange termijn. Meetbaar rendement wordt vertaald naar duurzame oplossingen door een integrale benadering van organisatieontwikkeling en HR. Met als resultaat een organisatie die de klant en medewerker 100% centraal stelt in de gehele customer en employee journey, verbonden is met een waardevol netwerk en digitaal succes als norm beschouwt. 

Wij richten ons bij de groei van mens en organisatie, verbinding en vernieuwing. Het verbinden van strategie en executie tot transformatie is ons handelsmerk, omdat wij de intrinsieke processen en dynamiek die van invloed zijn op een succesvolle transformatie begrijpen. Daarbij opereren wij op het snijvlak van corporate governance en leiderschap, HR en business. Aan ons unieke organisatie-ontwikkelingsconcept met de leiderschapstransformatiecyclus® en het zandlopermodel®, wordt bijvoorbeeld invulling gegeven met een maatwerk-aanpak en het boek ‘Een Tesla inparkeren kan iedereen’. Wij hebben toegang tot relevante academische en bestuurlijke netwerken om ambities van onze klanten resultaatgericht en met impact te realiseren.

ONZE KERNWAARDEN

Bevlogenheid

Deskundigheid

Innovatie & cocreatie

Vertrouwen

Een wendbare organisatie heeft het vermogen om zowel stabiel en efficiënt, als dynamisch en adaptief te zijn. De paradox in het opschalen van wendbaarheid zit in het introduceren van flexibiliteit en stabiliteit tegelijkertijd. Dat zie je bijvoorbeeld door toepassing van zowel agile werken als LEAN procesmanagement in Operations.

Verandering in de (in)richting of digitalisering van de organisatie heeft wijzigingen in mobiliteit en behoefte aan versterking van leiderschap als gevolg. Wij helpen organisaties daarom om met een stabiele structuur en veerkrachtige processen de ‘backbone’ voor het managen van prestaties en het verhogen van performance management te realiseren. Tegelijkertijd helpen wij hen om een governance te ontwikkelen met waarden gedreven leiderschap, simpel besluitvormingsproces en flexibele organisatiecultuur en agile WoW, waarmee de organisatie zichzelf aan nieuwe uitdagingen en kansen kan aanpassen. Het gaat daarbij om empowerment én riskmanagement; waarden georiënteerde mens focus én teamwork.

Visie GA ERVOOR! uitzending De Nieuwe Economie, RTL Z

Video afspelen

Om human capital goed te benutten, verschuiven organisaties hun focus van normen naar purpose en van hiërarchie naar meer autonomie. Daarvoor is een continue afstemming nodig tussen visie en strategie en HR. Het is wetenschappelijk onderbouwd dat organisaties het beter doen met een professioneel beleid op het gebied van binden, boeien en growth mindset. Unieke en moeilijk te imiteren competenties als probleemoplossend vermogen, creativiteit en team work worden in de toekomst nog belangrijker. Een verschuiving van cognitieve vaardigheden naar persoonlijke kwaliteiten betekent dat organisaties herzien hoe het werk wordt georganiseerd en welke skills er nodig zijn. Engagement en het aantrekken, behouden en opleiden van medewerkers speelt daarbij een grote rol; een strategische workforce planning en re-skilling brengen het in kaart en anticiperen op tekorten.

Onze klanten krijgen inzicht in de veranderende behoeften van hun organisatie en medewerkers gedurende de gehele employee journey. Daarbij ondersteunen wij met een modulaire aanpak voor talent acquisition – het aantrekken van de juiste medewerkers, met de juiste competenties, op het juiste moment – en de employee journey, die wordt ondersteund met behulp van een concurrerend preboarding-, onboarding- en screeningbeleid, en HR Service model. Zo helpen wij organisaties om hun impact te vergroten en (digitale) strategie te realiseren. Onderstaand wordt onze visie toegelicht door Gerrien Anbeek in een interview met vakblad PW. Magazine.

Interview Gerrien Anbeek PW. Pro Insight Researchpaper: Is er voldoende aandacht voor de employee experience?

Management Retraite Santenay

Gerrien Anbeek en Cint Kortmann bieden een vernieuwend concept van management training en retraite in Santenay, Bourgogne; de MANAGEMENT RETRAITE. Onderscheidend is het in een begeesterende omgeving opdoen van kennis over onderwerpen als digitale transformatie, big data en robotica, in combinatie met versnelling van leiderschapsontwikkeling. Maar wij doen meer: Door resultaten en inzichten over waar de organisatie naartoe gaat te onderbouwen met slimme tools en dashboards, wordt instant waarde en concurrentievoordeel gecreëerd. Leiderschapsontwikkeling verloopt diepgaander en teambuilding en cultuurverandering verankeren beter door een concrete stip op de horizon met data visualisatie. Bezoeken aan toonaangevende en innovatieve wijnboeren versterken de ervaring en wijnproeverijen zorgen voor de nodige levenskunst.

Meer informatie of vragen? Zin in een kop koffie? Neem contact met ons op!

Newsletter