BESTUURSADVIES & GOVERNANCE

Hedendaagse governance bestaat uit waardengericht toezicht; van ‘command en control’ naar ‘bezieling en bewaking’. Twee pijlers zijn langetermijnwaardecreatie en cultuur en gedrag. Bestuurders dienen in een gedigitaliseerde wereld menselijke waarden centraal te stellen om succesvol te zijn. Dat vraagt om andere kwaliteiten, zoals begrijpen hoe technologie en mensen elkaar versterken en toegevoegde waarde creëren. Maar bovenal om medewerkers inspireren op basis van purpose en hen de vrijheid geven om naar eigen inzicht waarde te creëren. Dat draagt vervolgens samen bij aan langetermijnwaardecreatie. Van waarden naar waarde; purpose-driven corporate governance is ook instrumenteel voor de performance van de organisatie. Het is daarbij de verantwoordelijkheid van commissarissen om vanuit hun werkgeversrol langetermijnwaardecreatie op de agenda te zetten en expliciet te maken in hun gesprekken met de RvB. Bestuurders dienen ervoor te zorgen dat de organisatiecultuur en tone at the top consistent is met de identiteit van het bedrijf. Dat vormt het DNA dat zowel de waarden van de medewerkers als de context voor gedrag bepaalt en beweging richting gewenst gedrag creëert. Medewerkers zullen vervolgens vanuit betrokkenheid hun inzet en creativiteit gebruiken en zo randvoorwaarden creëren voor zichzelf en de organisatie om tot bloei te komen in een digitale transformatie.

Wij zijn gespecialiseerd en gecertificeerd in bestuursadvies en governance. Wij helpen met het oplossen van uitdagingen waar directie en management voor staan, zoals het formuleren van een haalbare veranderstrategie en beloningsbeleid, waarin de waarden van de organisatie in lijn zijn met die van de medewerkers en de gewenste organisatiecultuur. Wij staan stil bij het interventierepertoire voor bestuurders en commissarissen, in verschillende situaties in de bestuurskamer en ontwikkelingsfasen van de organisatie.

Governance onderwerpen als risk management, strategische besluitvormingsprocessen, diversiteit en boardroom dynamics zijn onze specialiteit. Wij begrijpen de belangen, politiek en emoties die daarmee samenhangen en zetten deze dynamieken op constructieve wijze in.

Get started and experience what we can do for you

Newsletter