COMMISSARIS

COMMISSARIS

Gerrien is gecertificeerd commissaris. Zij is voorzitter van de innovatie- en digitaliseringscommisisie en lid remuneratiecommissie van de raad van commissarissen Examenkamer, die onafhankelijk de kwaliteit van examens en examinering borgt van opleidingen in de private sector. Zij is voorzitter van de audit commissie RvT en voorzitter van het Schoolfonds Marnix College. Zij is tevens lid van de PE-commissie van het Erasmus Governance Institute, Erasmus Universiteit.

Daarvoor was Gerrien een gekozen lid van de NCD Ledenraad, Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren, commissaris bij Stichting GAZO, een eerstelijns gezondheidszorgorganisatie, en lid van de raad van toezicht van de Leprastichting. Binnen haar commissariaten neemt zij deel aan de audit en remuneratie commissie, met als specialismen HR, juridisch & governance en organisatieontwikkeling.

BESTUURSADVIES

Met bestuursadvies richt Gerrien zich op corporate governance, de rol van de raad van commissarissen en raad van bestuur bij langetermijn waardecreatie. Boardroom dynamics en zelfevaluatie, bias, onafhankelijkheid, transparantie en diversiteit zijn regelmatig terugkerende onderwerpen. De combinatie van gedragsaspecten en soft en hard controls maakt een raad effectiever en beter in staat om risk te managen. 

ORGANISATIECULTUUR

Bestuurders en commissarissen dienen in een steeds meer gedigitaliseerde wereld menselijke waarden centraal te blijven stellen om hun organisatie succesvol te laten zijn. Dat vraagt om aandacht voor andere kwaliteiten, zoals begrijpen hoe technologie en mensen elkaar versterken en toegevoegde waarde creëren. Het is de verantwoordelijkheid van commissarissen om langetermijnwaardecreatie op de agenda te zetten en expliciet te maken in hun gesprekken met het bestuur. De werkgeversrol dient zich daarbij op het boardroom dynamics, beloningsbeleid en de organisatiecultuur te richten.
 
Gerrien is auteur van ‘Een Tesla inparkeren kan iedereen’ over leiderschap in digitale transformatie; een hot topic voor commissarissen.

Newsletter