COMMISSARIS

GERRIEN ALS COMMISSARIS

Gerrien is gecertificeerd commissaris en is lid van de PE-commissie van het Erasmus Governance Institute, Erasmus Universiteit. Daarnaast is zij lid van de commissie Brede Welvaart VNO-NCW, die zich richt op het bereiken van een duurzame samenleving met gelijke kansen en werk en het vormgeven van een nieuw Rijnlands model, en denktank Worldconnectors. Gerrien was tot voor kort een gekozen lid van de NCD Ledenraad, Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Daarvoor was zij commissaris bij Stichting GAZO, een eerstelijns gezondheidszorgorganisatie, en lid van de raad van toezicht van de Leprastichting. Binnen haar commissariaten vervult zij een (voorzitters)rol in de selectie- en remuneratiecommissie, met als specialismen HR, governance en organisatieontwikkeling.

BESTUURSADVIES

Met haar bestuursadvies richt zij zich op corporate governance; de rol van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur bij langetermijnwaardecreatie, boardroom dynamics en (zelf)evaluatie. Biases, onafhankelijkheid, transparantie en diversiteit zijn regelmatig terugkerende onderwerpen in haar werk, want de combinatie van de juiste gedragsaspecten en soft & hard controls maakt een raad effectief. De rol van de commissaris en het functioneren van de RvC als geheel staat daarbij centraal. 

ORGANISATIECULTUUR

Bestuurders en RvC’s moeten in een steeds meer gedigitaliseerde wereld menselijke waarden centraal blijven stellen om succesvol te zijn. Dat vraagt om aandacht voor andere kwaliteiten, zoals begrijpen hoe technologie en mensen elkaar versterken en toegevoegde waarde creëren. Het is de verantwoordelijkheid van commissarissen om langetermijnwaardecreatie op de agenda te zetten en expliciet te maken in hun gesprekken met de RvB. De werkgeversrol van de RvC dient zich daarbij op het beloningsbeleid en de organisatiecultuur, Gerrien’s expertise, te richten.
 
Gerrien is auteur van ‘Een Tesla inparkeren kan iedereen’ over leiderschap in digitale transformatie; een hot topic in RvC’s.

Newsletter