DIENSTEN

- CONCURRENTIEVOORSPRONG DIGITALE TRANSFORMATIE -

Focus op leiderschap

Het gerenommeerde GA ERVOOR! Business & Board Services begeleidt leiderschapstrajecten, digitale transformatie en cultuurverandering bij organisaties. Innovatief, doelgericht en met hart voor HR en change.

GA ERVOOR! is een boutique consulting bureau dat in 2005 is opgericht door Gerrien Anbeek met strategische partners uit haar Big4 consultancy netwerk. Wij richten ons op organisaties in de corporate en financiële sector en helpen hen om zich voor te bereiden op veranderingen in het kader van digitale transformatie, op een manier die recht doet aan hun ambities. We stellen vragen als: wat komt er op jullie af en hoe beïnvloedt dat de missie, (HR) strategie, organisatiecultuur en -structuur van jullie bedrijf? Welke keuzes staan centraal bij digitalisering?

Digitalisering is iets anders dan digitale transformatie. Het eerste gaat vooral over het verbeteren van huidige technologieën en processen, terwijl het tweede gaat over het opbouwen van een concurrentievoorsprong op de langere termijn. Organisaties moeten zich na een crisis niet alleen opnieuw voorstellen hoe hun bedrijf zich aanpast, maar ook wat zij moeten doen om waarde te creëren voor hun klanten. Focus op leiderschap is instrumenteel om transformatie te begeleiden en te versnellen; een passende employee experience is daarbij onderscheidend. Ons organisatieontwikkelingsmodel helpt klanten om zich opnieuw te definiëren en zo waardecreatie mogelijk te maken, in plaats van leidinggevenden en medewerkers te vragen om op nieuwe manieren te werken binnen de grenzen van het oude businessmodel. Daarbij geeft focus op leiderschap, het zijn van een rolmodel als leider en het ontwikkelen van een leercultuur organisaties het benodigde concurrentievoordeel.

Organisaties helpen met het ontwikkelen van een visie, het realiseren van strategie-executie en het daarbij verschil maken met een transformatie van mens én organisatie is onze kracht. Klanten kiezen voor ons omdat wij hen met een maatwerk-aanpak helpen om hun positie opnieuw voor te stellen, in plaats van zich te concentreren op het digitaliseren van wat zij al doen.

ONZE MISSIE & VISIE

De waarde, flexibiliteit en slagvaardigheid van onze klant omhoog brengen met een innovatieve digitale transformatieaanpak en high performance teamontwikkeling.

In partnership met onze klanten een mooiere toekomst creëren door potentieel en groei zichtbaar te maken in de organisatie en daar invulling aan te geven met een onderscheidende leiderschaps- en organisatieontwikkelingsaanpak.

- Duurzame digitale transformatie -

Wendbare en lerende organisaties

Organisaties begeleiden bij het realiseren van hun ambities, dat is waar GA ERVOOR voor staat. Hoe zorg je voor stabiliteit in woelige tijden? De pandemie heeft het tempo van digitale veranderingen versneld, maar toch zijn veel van onze klanten bezorgd dat ze achterop raken bij het maken van belangrijke keuzes die tot digitale transformatie leiden. De toekomst is aan wendbare, lerende en kostenefficiënte organisaties. Digitalisering en duurzaamheid domineren de boardroomagenda. De corporate governance focus is daarbij verschoven van winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde op de korte termijn, naar waardecreatie voor meerdere stakeholders op de lange termijn. Prestatiemanagement en meetbaar rendement worden vertaald naar duurzame inzetbaarheidoplossingen door een integrale benadering van organisatieontwikkeling en HR. Met als resultaat een organisatie die een sustainable verandering heeft doorlopen waarbij zij de klant en medewerker 100% centraal stelt in de gehele customer en employee journey, verbonden is met een waardevol netwerk en digitaal als norm beschouwt. 

Wij richten ons bij de groei van mens en organisatie op verbinding en vernieuwing. Het verbinden van strategie en executie tot transformatie is ons handelsmerk, omdat wij de intrinsieke processen en dynamiek die van invloed zijn op transformatie begrijpen. Daarbij opereren wij op het snijvlak van corporate governance en leiderschap, HR en business. Aan een uniek organisatie-ontwikkelingsconcept met de leiderschapstransformatiecyclus® en het zandlopermodel®, wordt invulling gegeven met een maatwerk-aanpak en het boek ‘Een Tesla inparkeren kan iedereen’. Wij hebben toegang tot relevante academische en bestuurlijke netwerken op (inter)nationaal niveau om ambities van onze klanten haalbaar te maken en impact te realiseren op een onderscheidende en resultaatgerichte manier.

ONZE KERNWAARDEN

Bevlogenheid

Deskundigheid

Innovatie & cocreatie

Vertrouwen

Een wendbare organisatie heeft het vermogen om zowel stabiel en efficiënt, als dynamisch en adaptief te zijn. De paradox in het opschalen van wendbaarheid zit in het introduceren van flexibiliteit en stabiliteit tegelijkertijd. In Operations zie je dat bijvoorbeeld door toepassing van zowel agile werken als LEAN procesmanagement. Het waarderen van deze paradox vormt een vitale voorwaarde voor high performance. Verandering in de (in)richting of digitalisering van de organisatie heeft wijzigingen in mobiliteit en behoefte aan versterking van leiderschap als gevolg.

Wij helpen organisaties om stabiele structuren en veerkrachtige processen te ontwerpen als ‘backbone’ voor het managen van prestaties en het verhogen van performance management en ESG. Tegelijkertijd helpen wij hen om een governance te ontwikkelen met waardengedreven leiderschap, een flexibele organisatiecultuur en agile WoW, waarmee snel aan nieuwe uitdagingen en kansen kan worden aangepast. Het gaat daarbij om empowerment én risk controle, waardengeoriënteerde individualiteit én teamwork.

Visie GA ERVOOR! uitzending De Nieuwe Economie, RTL Z

Video afspelen

Om human capital goed te benutten, verschuiven organisaties hun focus van normen naar purpose en van hiërarchie naar meer autonomie. Daarvoor is een continue afstemming nodig tussen visie en strategie en HR. Het is wetenschappelijk onderbouwd dat organisaties het beter doen met een professioneel beleid op het gebied van binden, boeien en growth mindset. Unieke en moeilijk te imiteren persoonlijke vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creativiteit en team work worden in de toekomst nog belangrijker, omdat werkzaamheden waarvoor cognitieve intelligentie nodig is worden vervangen door kunstmatige intelligentie. Een verschuiving van cognitieve vaardigheden naar persoonlijke kwaliteiten betekent dat organisaties zullen aanpassen hoe het werk wordt georganiseerd en welke skills er nodig zijn. Engagement en het aantrekken, behouden en opleiden van medewerkers speelt daarbij een grote rol; een strategische workforce planning en re-skilling brengen dit in kaart en anticiperen op lacunes.

Onze klanten krijgen zo inzicht in de veranderende behoeften van hun organisatie en medewerkers gedurende de gehele employee journey. Daarbij ondersteunen wij met een gedigitaliseerde aanpak voor talent acquisition – het aantrekken van de juiste medewerkers, met de juiste competenties, op het juiste moment – en de employee journey, die wordt ondersteund met behulp van een concurrerend preboarding-, onboarding- en screeningbeleid en HR Service model. Zo helpen wij organisaties om hun impact te vergroten en (digitale) strategie te realiseren. Onderstaand wordt onze visie toegelicht door Gerrien Anbeek in een interview met vakblad PW. Magazine.

Interview Gerrien Anbeek PW. Pro Insight Researchpaper: Is er voldoende aandacht voor de employee experience?

Management Retraite Santenay

Gerrien Anbeek en Cint Kortmann bieden een vernieuwend concept van management training en retraite in Santenay, Bourgogne; de MANAGEMENT RETRAITE. Onderscheidend is het in een begeesterende omgeving opdoen van kennis over onderwerpen als digitale transformatie, big data en robotica, in combinatie met versnelling van leiderschapsontwikkeling. Maar wij doen meer: Door resultaten en inzichten over waar de organisatie naartoe gaat te onderbouwen met slimme tools en dashboards, wordt instant waarde en concurrentievoordeel gecreëerd. Leiderschapsontwikkeling verloopt diepgaander en teambuilding en cultuurverandering verankeren beter door een concrete stip op de horizon met data visualisatie. Bezoeken aan toonaangevende en innovatieve wijnboeren versterken de ervaring en wijnproeverijen zorgen voor de nodige levenskunst.

Laat je inspireren en ervaar wat wij voor je kunnen doen. Zin in een kop koffie of een digitaal gesprek?

Newsletter